Wat is Historio?2017-11-11T12:48:22+00:00

Historio komt uit het esperanto en betekent… Geschiedenis.

Esperanto is in de negentiende eeuw ontwikkeld door Lejzer Zamenhof met als doel om mensen uit verschillende culturen met elkaar te laten communiceren.
Daarom is esperanto relatief makkelijk te leren en politiek neutraal.

Historio.nl maakt geschiedenis toegankelijk voor iedereen.

Foto van Lejzer Zamenhof