Mijn naam is Sander Wegereef, ik ben geboren en getogen Zaandammer. In 2000 studeerde ik af aan zowel de opleiding Informatiedienstverlening en -management (Hogeschool van Amsterdam), als aan de Archiefschool. Mijn eerste stappen in archievenland zette ik bij het – toen nog – Algemeen Rijksarchief (tegenwoordig Nationaal Archief) in Den Haag. Ik heb daarna verschillende functies gehad als archivaris en informatiespecialist/bibliothecaris, waaronder bij archiefdiensten in Tiel, Alkmaar en in Zaanstad.

Van 2017 tot begin 2019 was ik als informatiespecialist werkzaam in de historische bibliotheek van Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De bibliotheek van Het Scheepvaartmuseum heeft een van de belangrijkste maritiem-historische collecties ter wereld en telt 60.000 boeken, sommige meer dan 500 jaar oud. In januari 2019 begon ik als coördinator dienstverlening, vrijwilligers en pr bij Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen en Weesp, dat de historische archieven bewaart en beheert van de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, de Bilt en Weesp.

In 2017 richtte ik mijn bedrijf Historio op om – naast mijn werk – cursussen, stadswandelingen, lezingen en andere activiteiten te organiseren, die mensen dichterbij hun eigen geschiedenis en die van hun regio brengen. Sinds 2020 ben ik fulltime met Historio aan de slag gegaan. Zo verzorg ik cursussen stamboomonderzoek en paleografie (het lezen van oud-schrift), maar heb ik ook samen met het Zaans Museum verschillende malen een fietstocht georganiseerd rondom de Zaanse geschiedenis van de walvisvangst.

Als auteur ben ik betrokken geweest bij de Canon van Alkmaar, de boeken Ik was erbij en diverse publicaties van de afdeling Monumentenzorg van de Gemeente Alkmaar. Voor de Zaanse internetkrant de Orkaan schrijf ik regelmatig artikelen over de geschiedenis van De Zaanstreek. Als redacteur ben ik betrokken geweest bij boeken over de Februaristaking 1941 in de Zaanstreek (2018), 150 jaar spoor in de Zaanstreek (2019) en de Geschiedenis van de Walvisvaart in de Zaanstreek (verschijnt 2020).

Daarnaast onderhoud ik een blog, waarin ik vertel over mijn liefde voor spoorwegen in binnen- en buitenland en heb ik tussen 2014 en 2018 het project ‘Deze week  in de Grote Oorlog’ geïnitieerd; een krantenproject van het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog.

Lees meer over mijn archiefervaring in Het Archievenblad 2020, nr. 2: